PENGUMUMAN

SETIAUSAHA PANITIA PERLU MENYIAPKAN FAIL
PANITIA SEBELUM/PADA 31 JULAI 2012FAIL PANITIA YANG DIBUAT TIDAK PERLU BUAT MUKA DEPAN DAN TETULANG KERANA 2 PERKARA TERSEBUT AKAN DICETAK SECARA BERPUSAT.SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3 PERHATIAN : PENGISIAN DATA MURID SARINGAN LINUS SARINGAN 8 DAN SARINGAN 2, 2012 Tarikh pengisian data murid bagi saringan LINUS bermula dari 23 JULAI 2012 HINGGA 03 OGOS 2012 *** semua sekolah mesti kemaskini data murid walaupun semua murid telah di ALIRAN PERDANA

Thursday, 19 July 2012

KELAS TASMEK - PROGRAM JQAF

Kelas Tasmek merupakan sebahagian daripada komponen yang terdapat dalam Program JQAF. Program ini telah masuk ke tahun ke 6. Kelas tasmek dikendalikan oleh guru - guru JQAF yang terlatih khasnya Bahasa Arab. Kelas ini dijalankan diluar jadual waktu selama 30 minit seminggu. Ia amat membantu bacaan dalam Al -Quran dengan menggunakan modul khas Rasm Uthmani yang diberikan oleh kementerian kepada semua pelajar. Setiap aktiviti yang dilakukan direkodkan dan diserahkan kepada Unit Agama Islam Pejabat Pendidikan Daerah dalam masa yang ditetapkan. Untuk memastikan kelas ini berjalan lancar , perkara yang perlu dilakukan adalah :

Mengenalpasti kelas / bilik yang hendak digunakan
Memastikan bilik mempunyai kelengkapan yang mencukupi
Menyediakan jadual guru tasmek
Mengeluarkan surat makluman kepada ibubapa / pemjaga
Memastikan buku modul mencukupi
Menyediakan jadual giliran kelas tasmek untuk pelajar tahun 1 , 2 dan 3