PENGUMUMAN

SETIAUSAHA PANITIA PERLU MENYIAPKAN FAIL
PANITIA SEBELUM/PADA 31 JULAI 2012FAIL PANITIA YANG DIBUAT TIDAK PERLU BUAT MUKA DEPAN DAN TETULANG KERANA 2 PERKARA TERSEBUT AKAN DICETAK SECARA BERPUSAT.SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3 PERHATIAN : PENGISIAN DATA MURID SARINGAN LINUS SARINGAN 8 DAN SARINGAN 2, 2012 Tarikh pengisian data murid bagi saringan LINUS bermula dari 23 JULAI 2012 HINGGA 03 OGOS 2012 *** semua sekolah mesti kemaskini data murid walaupun semua murid telah di ALIRAN PERDANA

Thursday, 19 July 2012

PROGRAM LINUS LITERASI & NUMERASI

Program linus juga merupakan program baru Kementerian Pendidikan menggantikan Program KIA 2M. Program ini dibawah seliaan NKRA - Pendidikan dan telah masuk ke tahun ke 3. Pelajar linus iaitu pelajar yang menghadapai masalah 2M. Mereka dikenalpasti semasa Ujian Sringan Linus yang dijalankan semasa Program Transisi selama 2 minggu pada bulan Januari yang lalu. Pelajar yang gagal dalam ujian saringan ini akan ditempatkan dalam kelas khas dan diberi bimbingan oleh guru - guru linus selama 3 bulan.. Mereka diuji sekali lagi pada bulan Mac yang lalau dalam ujian saringan pertama. Jika mereka masih gagal mereka kekal dalam kelas khas yang disediakan untuk meneruskan program yang telah dirancang. Untuk mempastikan program ini berjalan lancar , beberapa perkara perlu dilaksanakan iaitu :
 1. Menyediakan kelas yang kondusif dan ceria
 2. Memastikan guru linus memiliki buku modul linus yang dibekalkan oleh kementerian
 3. Memastikan guru linus mencukupi dan terlatih
 4. Memastikan bahan bantuan mengajar mencukupi
 5. Memastikan pelajar memiliki buku modul linus yang ditetapkan oleh kementerian
 6. Sentiasa berhubung dengan JU Linus Daerah untuk berkongsi pegetahuan dan pengalaman
 7. Mengenalpasti profil pelajar secara mendalam dan menyediakan fail frofil mereka
Pemantauan oleh pihak Jemaah Nazir , Pegawai dari PPD dan FasiLINUS terhadap program Linus disekolah tertumpu kepada 3 aspek iaitu :
 1. Pengurusan LINUS di sekolah - Pengurusan fail LINUS
 2. Aspek bilik darjah dan guru
 3. Aspek pengajaran dan pembelajaran
ASPEK PENGURUSAN LINUS DI SEKOLAH
Aspek pengurusan Linus di sekolah melibatkan pihak pentakbir , penyelaras Linus dan semua guru. Mereka akan meneliti 4 perkara penting iaitu :
 1. Semua guru sekolah harus tahu tentang NKRA dan program LINUS
 2. Sudut Linus iaitu papan kenyataan yang digunakan sebagai medium penyampaian infomasi Linus kepada ibubapa. Sudut Linus juga mempamirkan hasil kerja pelajar Linus sebagai showcase.
 3. Pengurusan sistem fail yang lengkap. Terdapat 4 elemen yang harus dilengkapkan iaitu Fail Induk , Fail Konsep , Fail murid dan Fail data
 4. Hubungan guru Linus dengan pihak pentakbir - aduan dan saranan yang diajukan harus di terima oleh pihak pentakbir dan diselesaikan demi kelancaran program
 5. Fail induk adalah Fail Utama. Terdapat 11 elemen dalam fail ini terdiri daripada :
          a. Carta organisasi
          b. Pekeliling / punca kuasa yang berkaitan
          c. Surat menyurat
          d. Minit mesyuarat
          e. Perancangan kewangan
           f. Jadual dan elemen pemantauan
           g. Minit curai
           h. Biodata guru Linus
           i. Jadual waktu guru Linus
           j. Perancangan aktiviti / pelan tindakan - 1 tahun
           k. Perancangan strategik - 3 tahun
     6. Fail konsep - menggandungi 3 elemen utama iaitu Konsep Linus , Manuel Linus Saringan Linus. 
         Saringan Linus pula menggandungi :
           a. Manuel pentakbiran instrumen saringan 1
           b. Instrumen saringan 1
           c. Manuel pentakbiran saringan 2
          d. Instrumen saringan 2
           e. Manuel pentakbiran saringan 3
           f. Instrumen saringan 3
           g. Manuel pentakbiran saringan khas
           h. Instrumen saringan khas
      7. Fail murid Linus - menggandungi 2 elemen penting iaitu senarai nama murid - murid Linus dan Surat / 
          rekod pemeriksaan doktor.
      8. Fail data pula menggandungi 3 penting iaitu ujian saringan , headcount dan TOV


ASPEK BILIK DARJAH DAN GURU LINUS

Aspek bilik darjah yang diberikan penekanan menggandungi 6 elemen penting yang harus dilaksanakan di peringkat sekolah iaitu :
 1. Keceriaan kelas
 2. Sudut pengajaran dan pembelajaran
 3. Kemudahan ICT
 4. Opsyen guru yang mengajar kelas Linus - bukan guru sandaran
 5. Kursus dalaman kepada semua guru
 6. Program perbincanag pengajaran , pedagogi dan masalah murid Linus
ASPEK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Aspek ini memberi penekanan kepada 6 elemen penting yang harus dipatuhi oleh guru - guru Linus dalam proses pengajaran iaitu :
 1. Penyediaan RPH mengikut format yang ditetapkan dan selari dengan perlaksanaan dalam kelas
 2. Penggunaan modul yang di bekalkan oleh Bahagian Pendidikan Khas ( BPK ) untuk guru dan juga untuk pelajar.
 3. Mencatatkan kemahiran yang hendak di ajar dalam buku ringkasan mengajar - spt standart pengajaran kssr
 4. Pengurusan masa dalam pengajaran harus maksimum
 5. Kawalan kelas harus diberi penekanan
 6. Penggunaan BBM yang maksima bersesuaian dengan perkembangan pelajar dan dicatatkan dalam buku ringkasan.