PENGUMUMAN

SETIAUSAHA PANITIA PERLU MENYIAPKAN FAIL
PANITIA SEBELUM/PADA 31 JULAI 2012FAIL PANITIA YANG DIBUAT TIDAK PERLU BUAT MUKA DEPAN DAN TETULANG KERANA 2 PERKARA TERSEBUT AKAN DICETAK SECARA BERPUSAT.SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3 PERHATIAN : PENGISIAN DATA MURID SARINGAN LINUS SARINGAN 8 DAN SARINGAN 2, 2012 Tarikh pengisian data murid bagi saringan LINUS bermula dari 23 JULAI 2012 HINGGA 03 OGOS 2012 *** semua sekolah mesti kemaskini data murid walaupun semua murid telah di ALIRAN PERDANA

Friday, 13 July 2012

SISTEM FAIL LINUS SEKOLAH

1. Fail Jawatankuasa LINUS
 • Carta Organisasi
 • Pekeliling 
 • Surat menyurat 
 • Minit Curai 
 • Biodata Guru 
 • Jadual Waktu guru 
 • Perancangan Strategik  
 • Pelan Strategik - 3 tahun 
 • Pelan Tindakan – 1 Tahun
2. Fail Konsep
 • Modul Guru 
 • Modul Murid 
 • Manual dan Instrumen Saringan LINUS
3. Fail Minit Mesyuarat
 • Minit mesyuarat Kurikulum 
 • Minit mesyuarat panitia Bahasa Melayu 
 • Minit mesyuarat panitia Metematik 
 • Minit mesyuarat panitia Bimbingan dan Kaunseling
4. Fail Data
 • Keputusan saringan 
 • Analisa Data Saringan 
 • Headcount 
 • TOV
5. Fail Murid
 • Senarai Nama Murid LINUS 
 • Profil Murid 
 • Rekod/ surat pemeriksaan doktor