PENGUMUMAN

SETIAUSAHA PANITIA PERLU MENYIAPKAN FAIL
PANITIA SEBELUM/PADA 31 JULAI 2012FAIL PANITIA YANG DIBUAT TIDAK PERLU BUAT MUKA DEPAN DAN TETULANG KERANA 2 PERKARA TERSEBUT AKAN DICETAK SECARA BERPUSAT.SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3 PERHATIAN : PENGISIAN DATA MURID SARINGAN LINUS SARINGAN 8 DAN SARINGAN 2, 2012 Tarikh pengisian data murid bagi saringan LINUS bermula dari 23 JULAI 2012 HINGGA 03 OGOS 2012 *** semua sekolah mesti kemaskini data murid walaupun semua murid telah di ALIRAN PERDANA

Thursday, 19 July 2012

KEM BESTARI SOLAT

Program ini juga merupakan sebahagian daripada komponen JQAF yang mesti dilaksanakan oleh pihak sekolah. Program ini mesti dijalankan sekurang - kurangnya 2 kali setahun. Ia dikendalikan oleh Panitia Agama Islam dan dibantu oleh guru - guru JQAF. Dijalankan dalam waktu pengajaran dan tidak dibenarkan bermalam. Ia merupakan program sehari dengan menggunakan modul yang ditetapkan iaitu Solat Bestari yang diberikan kepada semua pelajar sebagai panduan. Untuk memastikan program ini lancar aspek - aspek berikut perlu diberi penetakan :

Menydiakan surat makluman kepada ibubapa / penjaga
Memastikan keperluan guru mencukupi
Memastikan pelajar memiliki buku modul yang ditetapkan
Menyediakan dokumen penilaian akativiti pelajar
Rekod dihantar ke Pejabat Pendidikan Daerah dalam masa yang ditetapkan
Kehadiran pelajar diwajibkan
Memastikan tempat aktiviti ada dan mencukupi