PENGUMUMAN

SETIAUSAHA PANITIA PERLU MENYIAPKAN FAIL
PANITIA SEBELUM/PADA 31 JULAI 2012FAIL PANITIA YANG DIBUAT TIDAK PERLU BUAT MUKA DEPAN DAN TETULANG KERANA 2 PERKARA TERSEBUT AKAN DICETAK SECARA BERPUSAT.SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3 PERHATIAN : PENGISIAN DATA MURID SARINGAN LINUS SARINGAN 8 DAN SARINGAN 2, 2012 Tarikh pengisian data murid bagi saringan LINUS bermula dari 23 JULAI 2012 HINGGA 03 OGOS 2012 *** semua sekolah mesti kemaskini data murid walaupun semua murid telah di ALIRAN PERDANA

Thursday, 19 July 2012

PROGRAM PEMULIHAN

Program Pemulihan merupakan lanjutan kepada Program Linus yang mana ia dikendalikan oleh guru pemulihan khas yang terlatih dan mengkhusus dalam bidang ini. Murid pemulihan merupakan murid linus tegar yang menghadapi masalah 2M. Untuk memastikan program ini berjalan lancar , perkara yang perlu diberikan perhatian khusus iaitu :
  1. Guru pemulihan khas ada dan mencukupi
  2. Menyediakan bilik pemulihan yang kondusif dan ceria
  3. Memastikan murid pemulihan telah menduduki ujian saringan 1 dan gagal melepasi syarat yang ditetapkan
  4. Memastikan bahan bantuan pengajaran yang sesuai dan mencukupi
  5. Memastikan murid mempunyai fail peribadi untuk merekodkan perkembangan mereka
  6. Berhubung rapat dengan JU Linus Daerah
  7. Memastikan jadual pelajaran berjalan serentak dengan murid linus dan murid arus perdana supaya pengasingan boleh dilakukan.